Recep Ayı'nın Hikmetleri

Recep Ayı'nın Hikmetleri

Allah'ın Rahmeti'nin ümmetinin üzerine döküldüğü ay; Recep ayı.

Recep Ayının Anlam Ve Önemi -(Özet Anlatım)
Recep Ayı (Geniş ve detaylı Anlatım)
Recep Ayının Amel ve Hikmetleri

Bismillahirrahmanirrahim

Recep ayı ile ilgili rivayetlerde şöyle zikredilir: 
“Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat artırır.
-Recep Ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevap verilir.
-7 gün oruç tutana, cehennem kapılarının 7’si kapanır.
-8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı yüzüne açılır.
-On gün oruç tutana, Allah 70 isteğini (hacetini)  verir.
-15 gün oruç tutana, bir münadi, ‘Geçmiş günahların af oldu’ der.
 -Recep Ayında Allah Nuh’u (a.s) gemiye bindirdi ve o da, Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”
 
Resul-i Ekrem (s.a.v: Selam ona ve ehline olsun) buyurmuştur: 
“Recep Ayındaki ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler ‘Ragâib Gecesi’ derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kâbe ve etrafına toplanırlar. Allah-u Teâlâ onlara hitap ederek şöyle buyurur: ‘Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin.’ Onlar da şöyle arz ederler: ‘Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Recep Ayının oruçlularını bağışlamandır.’ Allah Tebâreke ve Teâlâ da ‘Kabul ettim’ diye cevap verir.”
 
     Bu ayda  oruç tutulması  istenen üç günler şunlardır:
 İlk üç gün, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günler. 27. gün (Biset Bayramı), ve Recep Ayının son üç günü.
Ayrıca bu ayın, perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruç tutmak mustahabtır.
 
Recep ayının birinci gecesinin (yani bu gecenin) bazı amelleri;
1 - Gusletmek;
Resulullah (s.a.v: (selam O’na ve ehline olsun)) den şöyle  rivayet etmişlerdir;
"Kim recep ayını idrak edip de onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül ederse, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir."
2 -Peygamberimizin Ehl'i Beyt'inin mezarını  ziyaret etmek.
3 - Yatsı namazından sonra iki rekat namaz kılmak.
Birinci rekatta: Fatiha dan sonra bir defa "inşirah" süresini (Elem Neşrah) ve üç defa ihlas süresini, okumak.
İkinci rekatta ise Fatiha, İnşirah, İhlas, Felak ve Nas sürelerini birer defa okumak.
Selamdan sonra da otuz defa "La ilahe illallah" ve otuz defa da selavat getirilir.
Kim böyle yaparsa günahları bağışlanır ve anadan yeni doğmuş insan gibi olur.
Rabbim ihlasla yapmaya muvaffak eylesin hepimizi inşaallah.
Reğaib Gecesi, Türkçe'de kullanım biçimiyle Regaib Gecesi, ya da Regaib Kandili,  Tüm İslam aleminin müşterek değeridir. Şia ve Sünni kaynaklarda, dua, fıkıh ve amel kitaplarında bu gece önemli yer tutar.
Neden bu Geceye Reğaib Gecesi Denmiştir?
Öncelikle "Reğaib" kelimesi üzerinde kısa bir açıklama yapmak gerekirse, Reğaib, Arapça telaffuzu ile Reğaib'dir ve Reğibe kelimesinin çoğuludur. Reğibe ise Türkçe anlamıyla, çok rağbet edilen anlamına gelmektedir. Yani düşküncesine, iştiyak ve şevk ile rağbet edilen şeylere denir.
Üç aylar dediğimiz bu mübarek ayların ilki olan Receb ayı, Mübarek Ramazan aylardan önce gelen en önemli aydır. Receb ayı aynı zamanda dört haram aylardan da birisidir. Resulullah (sav.(selam ona ve ehline olsun) buyurmaktadır ki; Receb ayının ilk cuma akşamı, gecenin üçte biri geçince gökte ve yerde ne kadar melek varsa, onlar Kabe'de ve Kabe'nin etrafında toplanırlar. Sonra, Allah onlara; "Ey meleklerim, bu gece benden ne dilerseniz dileyin, kabul edeyim diye buyurur", melekler de, "Ey Rabbimiz senden dileğimiz Receb ayının oruç tutanlarını bağışlamandır" şeklinde yanıt verirler. Allah 'da "Sizin bu dileğinizi yerine getirdim." buyurur.
Her kim bu ayda ihlas ve temiz kalp ile oruç tutarsa, meleklerin Allahu Teala'dan taleb ettiği o olay gerçekleşmiş olur.
 
Reğaib Gecesi Amelleri:
Resulullah (saa) bu geceye ait amellerden bahsetmiştir. Bu amellerden biri bu geceye ait özel namazın kılınmasıdır. Akşam ve yatsı namazı arasında kılınmasını tavsiye etmiştir, ancak sünnetlerde esneklik olduğu için, yatsı namazından sonra da kılınabilir.
 
Receb’in ilk perşembesi oruç tutulur.
Akşam olunca akşamla yatsı namazları arasında 12 rekat namazı her iki rekatta bir selam verecek şekilde kılınır.
 Her rekatta bir defa “El-Hamd (Fatiha Suresi) , üç defa İnna enzelnah (Kadir Suresi) ve oniki defa İhlas Suresi okunur.
Receb ayı içerisinde Resulullah (s.a.v: (selam O’na ve ehline olsun))'dan nakledilen hadislere baktığımızda, üç ayrı hadiste İhlas Suresi'nin bu ayda çok okunmasını tavsiye etmiştir.
 Reğaib Gecesi amellerinde İhlas Suresi, her rekatta on iki kez okunacağı için on iki rekatta toplam 144 kez okunmuş olacaktır. Buradan İhlas Suresi'nin bu ayda okunmasının ne kadar sevap olduğunu anlıyoruz.
Reğaib Gecesi, İslam literatüründe de bu isimle nitelendirilmektedir. Reğaib Kandili ise, elektriğin olmadığı, lambaların kullanılmadığı eski zamanlarda insanlar kandillerden, mumlardan faydalanırlardı. Özel gecelerde bu kandiller daha da çoğalırdı, camiler, büyük kandillerle adeta ışıl ışıl olur ve İnsanlar buradan özel bir gece olduğunu anlardı.
 
 Reğaib Kandili terimi, Türkiye'mize ait bir terimdir.
Sonuç olarak, Reğaib, Miraç, Mevlid, Berat, geceleri tüm İslam aleminin ortak değerleridir. Yalnızca Ehli Sünnet veya yalnızca Şia'ya ait değil, bütün İslam aleminin müşterek değerleridir. Bütün İslam aleminin Reğaib Gecesi'ni kutluyor, ümmet içerisinde barışa vesile olmasını ve bu ayda bütün İslam aleminin kaynaşmasına ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.
İmam Cafer Sadık (a.s)'dan nakledilen bir hadiste İmam (a.s) Resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir:
“Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür.
O halde şu zikri çok söyleyin: ‘Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe.’ (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)” 
(not: 70 kere sabah ve 70 kere akşam)
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuşlar: 
“Recep ayında yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşini haram kılar.”
Peygamberimizin torunlarından İmam Musa Kazım (a.s)'dan şöyle rivayet edilir: 
“Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”
Bu Ayda Her Gün Namazlardan Sonra Okunan Dua
Seyyid İbn-i Tavus, (r.a) Muhammed İbn-i Zekvan'dan (r.a) şöyle naklediyor: "İmam Cafer Sadık'a (a.s); "Canım sana feda olsun, işte Recep ayına girmiş bulunuyoruz; Allah'ın beni faydalandıracağı bir duayı bana öğretmenizi istiyorum" dedim. İmam (a.s) yaz diye buyurdu:
Recep ayının her gününde akşam, sabah, gece ve gündüz kıldığın namazların ardından şu duayı oku:
 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يا منْ ارْجوه لكلّ خيْر، وآمن سخطه عنْد كلّ شرٍّ، يا منْ يعْطي الْكثير بالْقليل، يا منْ يعْطي منْ سأله يا منْ يعْطي منْ لمْ يسْألْه ومنْ لمْ يعْرفْه تحنّناً منْه ورحْمةً، اعْطني بمسْألتي ايّاك جميع خيْر الدّنْيا وجميع خيْر الاْخرة، واصْرفْ عنّي بمسْألتي ايّاك جميع شرّ الدّنْيا وشرّ الاْخرة، فانّه غيْر منْقوص ما اعْطيْت، وزدْني منْ فضْلك يا كريم

"Ya men ercûhu li-kulli hayr; ve âmenu sehatehu inde kulli şerr. Ya men yu'ti'l-kesîre bi'l-galîl. Ya men yu'tî men seeleh. Ya men yu'tî men lem yes'elhu ve men lem ye'rifhu bi-mes'eletî iyyake cemîe hayr'id-dunya ve cemîe hayr'il-ahire, vasrif annî bi-mes'eletî iyyake cemîe şerr'id-dunya ve şerr'il-ahire. Feinnehu ğayru mengûsin ma e'teyte ve zidnî min fazlike ya kerîm."

Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum (rabbim)!
Ey aza karşılık çok veren;
ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren.
 Sana yalvarıyorum,
dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur.
Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır.
Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim (Allah)!

Ravi şöyle devam ediyor; sonra İmam (a.s) sol eliyle sakalını tuttuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve ardından şu cümleleri ekledi:

يا ذَا الْجَلالِ وَالاْكْرامِ يا ذَا النَّعْماءِ وَالْجُودِ يا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتي عَلَى النّارِ

"Ya ze'l-celâli ve'l-ikram. Ya ze'n-ne'mai ve'l-cûd. Ya ze'l-menni ve't-tavl. Harrim şeybetî ale'n-nâr."

Ey celal ve kerem sahibi,

ey –sonsuz- nimetler ve cömertlik sahibi,

 ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı -cehennem- ateşine haram (yasak) kıl.

  “Üç  sıfat  her  müminde  olursa,  Allah’ın  sığınağında  olur,  Allah  kıyamet  günü  onu  arşın gölgesine  alır  ve  onu  büyük  günün  korkusundan  emin  kılar: 

1) Halkın  kendisi  için  nasıl davranmalarını  istiyorsa,  onlara  aynı  şekilde  davranması;

2)  Allah’a  itaat  veya  masiyet olduğunu  bilmeden  hiçbir  işe  başlamaması;

3) Kendisindeki  ayıbı  gidermeden  kardeşini  o ayıpla  ayıplamaması.”

İmam Zeynel Abidin (a.s)

Akılsız, yüzü güzele ;

Akıllı, gönlü güzele tâlip olur .

Zaman yüz güzelliğini tüketir ama gönül güzelliğini artırır.

Hz. Mevlana

Seyyid (r.a) bir rivayete, Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir. “Kim recep ayının cuma günü, öğle ve ikindi namazları arasında dört rekât namaz kılar da her rekâtta bir Fâtiha ve yedi defa Âyete’l-Kürsî ve beş defa İhlâs Suresi’ni okur ve namazını bitirdikten sonra da on defa:

«اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذي لا اِلـهَ إِلاّ هُوَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ»

“Kendisinden başka ilâh olmayan, tek olup ortağı bulunmayan Allah’tan, bağışlanma diliyor ve O’na tövbe ediyorum.” 
söylerse, namazı kıldığı günden itibaren öleceği güne kadar Allah her günü için bin hasene yazar; okuduğu her ayet karşılığında cennette kırmızı yakuttan bir şehir ve her harfin karşılığında beyaz inciden bir saray verir; onu Huru’liyn ile evlendirir, ondan tamamen razı olur; (Allah katında) abitlerden yazılır ve akıbeti saadet ve mağfiretle sona erer…”

 

Google+ WhatsApp