Recep Ayı

Recep Ayı

Recep Ayının dinimizdeki yeri ve önemi

Recep Ayının Anlam Ve Önemi -(Özet Anlatım)
Recep Ayı (Geniş ve detaylı Anlatım)
Recep Ayının Amel ve Hikmetleri

RECEP AYI:

İstiğfar: Allah’tan günahların bağışlanmasını dileme

            -tövbe etme

Recep: Dökmek

           Cennet’te bir ırmağın adı.

Mağfiret: Bağışlanma

İhsan: İyilik etme, bağışta bulunma, iyi davranma

RECEP AYI

Üç aylar; Müminlerin bahar bayramıdır.

Recep

Şaban

ve

Ramazan aylarıdır.

Yüce Allah'ın yarattığı her şey; canlı ve cansız varlıklar, maddi ve manevi her şey içinde seçtikleri vardır.

Allah'u Teala'nın yarattığı melekler arasından 4 büyük meleği, insanlar içinden peygamberleri, peygamberler içinden de Hz. Muhammed (sav.) seçmiştir.

Yani Allah'u Teala,

- ne yaratmışsa bunların içinden bazılarını seçerek diğerlerine nazaran üstün kılmıştır.

Bu nedenle Allah katında aylar içinden

-Recep,

-Şaban

-Ramazan ayı seçilmiş aylardır.

Allah bu üç ayı diğer aylar içinden seçmiştir.

Seçilmiş aylardan biri de Muharrem ayıdır. Aylar içinde seçilmiş aylardır ve bu aylar haram aylardır.

-Zilkade,

zilhicce

-Muharrem ayları seçilmiş aylardandır.

Recep Ayı; için Resul-u Ekrem "Allah'ın ayı" olduğunu buyurmuştur.

Yine başka bir hadiste ise “Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir." buyurmuşlardır.

 

Recep ayı'nın kelime anlamı; “döken” demektir.

Bir başka anlamı ise  “saygı” ve “onur” anlamına gelir.

Yani Allah'ın Rahmeti'nin ümmet üzerine döktüğü ay anlamında gelmektedir.

Bu Aya Özel Hususlar:

Bu ayda bağırtı, çığırtı olmamalıdır.

Bu aya hürmet gösterilmelidir.

Bu ay barış ayıdır. Kavga, savaş olmamalıdır. Bu ayda öğle bir barış ayı olmalıdır ki; kılıç, kalkan, silah sesinin olmayacağı barış ayı olarak ilan edilmiştir.

Resul-u Ekrem; bu ay için; güven, barış, saygı, hürmet ayı olması itibarı ile savaştan uzak durulmasını” emretmiştir.

Bu ayların saygınlığının başlangıçtan beri yani ilk insandan bu tarafa böyle olduğu belirtilmiştir.

Güven ayı, saygı ve hürmeti olan bir aydır. Bunun sebebi Kâbe'nin hürmetinedir.

Yeryüzünde insanın ibadeti için yapılan ilk ev Kâbe, bu ayda yapıldı. Kâbe sınırları içinde etrafındaki haram bölgede kimse kimseye kaşının üzerinde neden kirpik vardır deme hakkına sahip değildir.

Kâbe’nin etrafı güvenlik alanı olarak ilan edilmiştir. Düşmana bile dokunulmaması üzerine hadisler var.  Kâbe ve etrafındaki bölgede dokunulmazlık vardır.

Recep ayı Allah katında iki boyutu ile saygın olan aydır. Allah'a ait bir aydır. Allah bu ayı ümmete hediye etmiş ve rahmetini bu ayda ümmetinin üzerine dökeceğini buyurmuştur. Bundan dolayı dökmek anlamına gelen “Recep” denmiştir.

Bu ay bahar ayı olarak da adlandırılmış. Bu bahar ayının başlangıcı için Müminlerin bir birlerinin bahar bayramını tebrik etmesi istenmiştir.

Bir yönüyle ümmetimin ayıdır, diyerek ümmeti müjdelemiştir.

Peygamberimiz; "Recep ümmetimin istiğfar (tövbe etme) ayıdır." buyurmuştur. Bu ayda Allah'tan çokça “mağfiret” dileyin, buyurmuşlar.

“Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe.” (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)

Dua:

Allah'ım senden mağfiret diliyoruz, senden bize dönüş yapmanı diliyorum, geçmişteki günahlarımızı bağışlamanı ve gelecekte bizi koruma altına almanı, diliyorum.”

Bu ayda Peygambere ve Ehlibeytine çokça salavat getirilmesi istenmiştir.

Bu ayda Allah'ı şükretmemiz istenmiştir.

Peygamberimiz yine buyurmuş ki; "Bu ayda Allah'ı zikredin. La ilahe illallah deyin. Recep Allah'ın, Şaban; benim ve Ramazan ümmetin ayıdır." buyurmuştur.

Yani; Recep; Allah'a nispeten: Allah' aittir.

Bu aylarda ümmete büyük kazınım ve sevaplar verilmiştir.

Yuce Allah Tövbe suresi 104. ayette şöyle buyuruyor:  “Allah'ın, kullarının tövbesini kabul ettiğini, sadakalar aldığını, Allah'ın tövbeleri çok kabul eden ve pek merhamet eden olduğunu bilmiyorlar mı?” buyurmuştur.

“Kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri affeden, yaptıklarınızı bilen O’dur.”

(Şura suresi, 25. ayet)

İmam Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

 “Tövbe ihsan edilen kimse kabulünden mahrum kalmaz. İstiğfar ihsan edilen kimse mağfiretten mahrum kalmaz."

Her kim Recep'in tamamını oruç tutarsa Allah'tan üç şey kazanır.

-Geçmiş günahları af edilir,

-Ömrünün geri kalanı korumaya alınır.

-Kıyamet günü susuzluğu Kevser Suyu'ndan giderilir.

O büyük korku gününde (kıyamet günü) en önemli sorunlardan birisi su meselesidir. Kıyamet gününde Kevser suyundan başka su yok. Kevser Suyunun başında Resulullah vardır. Kıyamet gününde o susuzluğun giderilmesi sağlanır.

Peygamberimizin torunu Hz. Hasan (a.s.) Resulullah'tan şöyle bir hadis nakletmiştir: "Allah'u Teala ihtiyat ederek birkaç şahit tutmuştur,

Melekleri, Peygamberimizi, Ehlibeyti ve bazı önemli diğer şeyler (Gece, gündüz, haram aylar, vücut organlarımız v.s gibi)

-Melekler,  insanların  ağzınızdan çıkan her söz; şaka, yalan, acı kötü, tatlı, espri her şeyi not alır. Dolaysıyla melekler tuttukları bu notlarla şahitlik yapacaklar.

-İnsanın Organları: İnsana şahitlik yapacaktır. Kur'an'ın bir ayetinde Şanı Yüce Allah Şöyle Buyurmuştur: "O gün onların ağızlarını kapatacağız, el ve ayakları konuşacak. Onlara derileri, kulakları şahitlik edecektir. İnsanlar kendilerine şahitlik yapan organlarına siz bizim parçamızsınız siz neden bizim aleyhimizde şahitlik yapıyorsunuz.  Organları onların; bizi Allah konuşturuyor,” diyecektir.

Üçüncü  Şahit arz;  yani üzerinde yaşadığımız yer, insana şahitlik yapacaktır. Yer kendi üzerinde ne yapıldıysa hepsine tanıklık edecektir.

Bir diğer tanık ise gece ve gündüz de şahitlik yapacaktır.

   Yani gece bir canlı varlık olacak. Gündüz de bir başka canlı varlık olacak. Ramazan ayı da bir canlı varlık olacaktır ve insana tanıklık yapacaklar.

Yüce Allah; bu nedenle bu aylara dikkat etmemizi bildirmiştir.

Yine başka bir rivayette:

Cennetteki insanlar ile Cehennemdeki insanlar birbirleriyle konuşacaklar. Allah'ın vaat ettiğinin hak olduğuna şahitlik edecekler.

Cehennem ehli insanlar Cennet ehli insanlardan su ve yiyecek isteyecekler. Cennet ehli ise  Cehennem ehli insanlara; su cehennem ehline  haram kılınmıştır, bu nedenle bu isteğinizi yerine getiremeyeceğiz, diyecekler.

İşte Peygamberimiz böyle bir gün için hazırlıklı olmamızı istemiştir.

Her kim bu ayda Şaban ve Recep ayının hürmetini gözetirse; Ahret'te bu ay ona tanıklık edecektir.

Yüce Allah; Recep, Ramazan ve Şaban aylarına: “Bu kul size nasıl davrandı, (sizin saygınlığınızı korudu mu)? ” diye soracak

“Recep ve Şaban ayı diyecek ki; bu kul bizden yardım aldı, senin rahmetini almaya çalıştı. Senin muhabbetini almaya çalıştı.

Daha sonra Allah'u Teala (c.c) bu ayla ilgili meleklere sorar:

 “Melekler;

Recep ve Şaban ayının tanıklıklarının doğru olduğunu,

iyilikte bulunmaya çalışırdı;

bu aylardaki iyilikleri yapmakta ferahlanırdı,

 senin affını talep ediyordu,

senin haramlarından sakınmaya çalışırdı.

Gözüyle, kulağıyla, diliyle haramlardan sakınmaya çalışırdı.”

O zaman Allah’u Teala Meleklere emredecek; Götürün bunu Cennetime.

Melekler bu kulu ellerindeki hediyelerle karşılamaya gelecekler.Bindirecekler bu kulu nurdan olan bineklere, Ve nurdan olan Cennet yurduna götürecekler,

Cennet yurdundaki nimetler bitmez.

 İnsanlar orada yaşlanmaz, sevinci, neşesi bitmez.

Yorgunluğu, bıkkınlığı olmaz.

Ehl'i Beyt'ten nakledilen başka bir hadiste ise (Peygamberimizin torunu Muhammed Bakır): 

"Yüce Allah, Kıyamet günü: "Recepciler nerededir? Diye sorduğunda, yüzleri nurlu, yakutlu, bezenmiş (süslenmiş), bir grup etrafında binlerce melekler ile ayağa kalkacaklar. Melekler ona söyleyecekler ki, Allah'ın sana sunduğu bu ikram, bu keramet bu güzellik sana afiyet olsun.

Sonra Hak Teala’dan bir nida gelecek:

 "Ben de sizin yerinizi saygın kılacağım,

 sizin hatalarınızı bağışlayacağım.

 Cennetimden öğle odalar, öğle saraylar vereceğim ki nehirler akar önlerinden,

amel edenlerin mükafatları ne güzeldir,

siz ki; bu aya vacip kılan ayın hakkının saygınlığını korudunuz.

Meleklerim onu götürün cennetime."diyecek. 

Yine Ehl’i Beyt’ten nakledilen bir hadiste; bu ayın tamamını oruç tutamayan ve sadece bu ayda bir gün bile oruç tutan biri bu mükafata nail olacağını bildirmiştir.

Aynı zamanda Cennette’ki nehirlerden birinin adının da Recep olduğu belirtilmiştir. Recep ayında oruç tutanlar Cennet’teki bu Recep adlı nehrin nimetlerinden faydalanacaktır.

Resulullah: Her kim Recep ayında 3 gün oruç tutarsa bir yıl oruçlu sayılır.

7 gün oruç tutarsa 7 cehennem kapısı kapanır.

8 gün oruç tutarsa Cennetin 8 kapısı ona açılır.

   Peygamberimiz:

"Her kim bu ayda hiç oruç tutmazsa öğle çok şey  kaybeder ki miktarını Allah'tan başka kimse ölçemez.

3 Gün oruç tutan cenneti kesin kazanır.

Her kim Recep ayında 3 gün oruç tutarsa onun için yeni bir defter açılır, bütün günahları silinir. Her kim Recep'in ortasında 3 gün oruç tutarsa beni memnun etmiş ve ölmeden önce tövbe nasip olur."

Bu günlerde tutulan her 1 gün için 70 büyük günahı affedilir, 70 istek (hacet)  yerine getirilir.

Mezarda 70 isteği yerine getirilir.

Mezardan çıktığında 70 isteği kabul edilir.

Cennette 70 bin şehirde yetmiş bin saray verilir.

Bu ayda özellikle 27 Recep günü tutulan orucun sevabı 70 aya veya bazı rivayetlerde 70 yıla bedel olduğu rivayetler arasındadır. Bu altın fırsat bu ayda üzerimize dökülüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bu altın fırsatı değerlendirelim.   

Sözlerimi Hac Suresinin son ayeti ile bitirmek istiyorum: .....O mâbuttur daha önce ve bu Kur'ân'da size Müslüman adını takan, Peygamber, size tanık olsun, siz de insanlara tanıklık edin diye. Artık namaz kılın, zekât verin ve sarılın Allah'a, odur dostunuz; ne de güzel dosttur, ne de güzel yardımcı.

Google+ WhatsApp